Konsultacje Społeczne Miasta Kutno

Witamy na platformie Konsultacji Społecznych Miasta Kutno. Chcemy poznać Państwa opinie, uwagi, propozycje oraz zaprosić do zaangażowania się w podejmowanie decyzji , które będą miały wpływ na nasze codzienne życie.

Przejdź do konsultacji

Konsultacje społeczne Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dot. kolejnej edycji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego!

Konsultaja trwa

13.11.2020 - 23.11.2020

Liczba opinii

36

Miej wpływ na miejsce
w którym mieszkasz

Konsultacje społeczne służą włączeniu mieszkańców w procesy decyzyjne w ważnych dla miasta sprawach.

Informujemy mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach, ich przewidywanych efektach i konsekwencjach realizacji.

Pytamy mieszkańców o zdanie - zbieramy opinie i propozycje do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących miejskich przedsięwzięć.

Zbieramy informacji odzwierciedlające zróżnicowane potrzeby społeczne.

Decydujmy razem!

Zapisz się do naszego newslettera i nigdy nie przegap żadnej konsultacji.

Sprawdź swój e-mail i potwierdź subskrypcję newslettera.

Wysłaliśmy do Ciebie e-mail z prośbą o potwierdzenie subskrypcji newslettera. Zaloguj się teraz na swoją pocztę i aktywuj subskrypcję.

Bez obaw! Użyjemy Twojego maila tylko do powiadomień na temat wybranej konsultacji.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Kutno z siedzibą w Kutno,
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18;

2) inspektorem ochrony danych u administratora jest pan Piotr Ryś, e-mail: iod@um.kutno.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konsultacjach społecznych  i realizacji procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym również głosowania, na podstawie 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym art. 5a ust. 1 (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, z którymi podpisano umowy w związku z realizacją celu określonego w pkt 3.;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego i czas niezbędny do archiwizacji określony w przepisach prawa;

7) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

OŚWIADCZENIA:

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.

- Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Miasta Kutno

Test